OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B SIMPLE DAY S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki Simple Day S.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Simple Day S.A.,
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Szczegóły oferty publicznej akcji Simple Day S.A.

Dokumenty do pobrania:

Na niniejszej stronie zamieszczono Memorandum Informacyjne (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 312.500 do 625.000 akcji nowej emisji serii B Simple Day S.A. („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji. 

Spółka Simple Day działa na rynku e-commerce i zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą suplementów diety i właścicielem m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów. Suplementy dedykowane są zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak i entuzjastów zdrowego trybu życia. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych specjalistów, co pozwala jej tworzyć wysokojakościowe produkty.

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie Simple Day S.A.

DOM MAKLERSKI INC
ul. Krasińskiego 16,
60-830 Poznań
www.dminc.pl
biuro@dminc.pl
tel.: 61 297 79 27
UMOWA Z DM INC

Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia zapisu na Akcje są uprawnieni wyłącznie Inwestorzy, którzy mają zawartą z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i znajdą się w pozytywnej grupie docelowej dla instrumentu finansowego akcje.

Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM INC wskazanej umowy, a chcą wziąć udział w Ofercie Publicznej, proszeni są o kontakt z DM INC poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wiadomości wpisując „Umowa PPZ Oferta Simple Day S.A.”. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji dla Inwestora oraz może zostać zawarta w sposób zdalny, jak i w ramach wizyty w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK w Warszawie.

Informacje na temat oferty publicznej akcji Simple Day S.A dostępne są pod adresem emisje@dminc.pl oraz nr telefonu +48 618 455 006

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną udostępnione indywidualnie Inwestorom, do których Firma Inwestycyjna w imieniu Simple Day skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów, jako załącznik do kierowanego zaproszenia.

PROCES BUDOWY KSIĘGI POPYTU

Cena Akcji zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu i zostanie przekazana Inwestorom w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.

 W procesie budowania księgi popytu, Inwestorzy zaproszeni przez Firmę Inwestycyjną, będą składać deklaracje zainteresowania objęciem Akcji wskazujące liczbę Akcji, jaką są skłonni objąć, oraz cenę, jaką są skłonni zapłacić, nie wyższą niż 16,00 zł za jedną Akcję („Deklaracje”). 

Deklaracje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego przekazanego Inwestorowi przez Firmę Inwestycyjną w ramach zaproszenia do udziału w procesie budowy księgi popytu na Akcje lub poprzez przekazanie wszystkich informacji wymaganych w formularzu elektronicznym w formie wiadomości e-mail. Deklaracje są bezwarunkowe oraz wiążące dla Inwestorów.

USTALENIE CENY EMISYJNEJ

Cena Akcji zostanie ustalona przez Emitenta, przy wykorzystaniu wyników procesu budowy księgi popytu (book-building), który zostanie przeprowadzony przez Firmę Inwestycyjną zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej. Cena Maksymalna Akcji wynosi 16,00 zł (słownie złotych) za jedną Akcję.

Informacja w zakresie ustalonej Ceny Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.

Cele emisyjne

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/simroom/domains/simpleday.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/libraries/bfi-thumb/bfi-thumb.php on line 748 Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/simroom/domains/simpleday.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/libraries/bfi-thumb/bfi-thumb.php on line 748 Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/simroom/domains/simpleday.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/libraries/bfi-thumb/bfi-thumb.php on line 750 Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/simroom/domains/simpleday.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/includes/libraries/bfi-thumb/bfi-thumb.php on line 751
marketing

Zwiększenie rozpoznawalności marki Twój Cel To

Planowany termin realizacji: IVQ 2021- IQ 2022

Stworzenie nowych produktów

Planowany termin realizacji: IQ 2022 – IVQ 2022

Zwiększenie kapitału obrotowego Simple Day

Planowany termin realizacji: IVQ 2021 - IQ 2022

Wejście na rynki zagraniczne (rozpoczęcie sprzedaży w krajach Unii Europejskie)

Planowany termin realizacji: IIQ 2022 – IIQ 2023

Harmonogram

15 listopada 2021r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

16 listopada – 7 grudnia 2021r.

Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building)

8 grudnia 2021r. godz. 16:00

Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji

9 grudnia 2021r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów

20 grudnia 2021r. godz. 15:59

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej

20 grudnia 2021r. godz. 23:59

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej

21 grudnia 2021r. godz. 15:59

Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze.
Przydział Akcji

do 23 grudnia 2021r.

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom biorącym udział w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku redukcji)

Simple Day zajmuje się opracowywaniem i sprzedażą naturalnych suplementów diety w ramach dwóch marek: Twój Cel To oraz 4TheBest.

Model rozwoju firmy zakłada wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanałów online, które pozwalają na bezpośredni kontakt z klientami i szybką reakcją na ich potrzeby przy zachowaniu wysokiej marży. W I półroczu 2021 r. Simple Day odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które wyniosły blisko 10 mln zł, EBIT przekroczył 4,5 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 3,7 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 14 mln zł (dla porównania w 2020 roku w analogicznym okresie osiągnęły one 12,7 mln zł). Zysk netto od stycznia do września 2021 r. wyniósł 5 mln zł.

Simple Day jest spółką wypłacającą dywidendę akcjonariuszom. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wypłaciła akcjonariuszom 100% wypracowanego zysku netto. W 2020 roku zysk netto wyniósł prawie 6,2 mln zł. Intencją Spółki jest kontynuacja praktyki wypłaty dywidendy w przyszłości.

Simple Day prognozuje osiągnięcie 18,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. jak również 24,4 mln zł w 2022 r. Zysk netto Spółka prognozuje na poziomie odpowiednio 6,9 mln zł oraz 8,6 mln zł w 2021 r. i 2022 r.

Simple Day planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2022 r.

Marki Simple Day

Twój Cel To

Misją marki jest wyjście naprzeciw potrzebom osób, które troszczą się o zdrowie i dobre samopoczucie. Twój Cel To koncentruje się na oferowaniu rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne poprzez odpowiednio dobrane produkty. Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży poprzedzone jest szeregiem badań rynkowych. Koncepcje oferty powstaje w autorskim dziale R+D Simple Day. W 2022 roku spółka planuje dalsze poszerzanie swojej oferty produktowej.

4TheBest

4TheBest to nowoczesna marka, która dostarcza specjalistyczne suplementy diety przeznaczone dla graczy komputerowych. Naturalne specyfiki przeznaczone są zarówno dla amatorów jak i zawodowych przedstawicieli e-sportu. Suplementy 4TheBest w bezpieczny sposób poprawiają wydolność i koncentrację.

Przewagi konkurencyjne Simple Day

15 lat doświadczenia założycieli
w branży sprzedaży suplementów​

Efektywny model
biznesowy​

Nowoczesne podejście do sprzedaży

100% sprzedaży realizowanej przez kanał online

Rosnące przychody przy wysokiej rentowności

Regularna wypłata
dywidendy

Ambitna strategia
rozwoju

Realizowana ekspansja na rynki zagraniczne

Struktura akcjonariatu:

Jak zapisać się na akcje w transzy małych inwestorów?

Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostały udostępnione powyżej.

Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt wpisując w temacie wiadomości „Oferta Simple Day”.

1. Memorandum Informacyjne

www.dminc.pl/ankieta

2. Umowa PPZ

(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)
www.dminc.pl/ankieta
www.dminc.pl/generator

Wygenerowany plik pdf podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem i wyślij na adres: ppz@dminc.pl
Jeśli nie używasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wygenerowany plik pdf podpisz Profilem Zaufanym ePUAP. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres ppz@dminc.pl

3. Zapis na akcje

Wypełnij formularz zapisu na akcje.

Prześlij podpisany plik mailem na adres emisje@dminc.pl najpóźniej do 20 grudnia 2021 r., godzina 23:59.

Podejmując decyzję o terminie złożenia zapisu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów na Akcje.

Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr +48 618 455 006  (Poznań) albo+48 514 068 767 (Warszawa).

Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Simple Day S.A. i inwestycji w akcje Simple Day S.A.

Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na Akcje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji wskazanych w zapisie i deklarowanej Ceny . Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek bankowy DM INC prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. o
nr: 28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 – tak, aby środki wpłynęły na rachunek DM INC najpóźniej do końca 9 grudnia 2021 r. (data uznania rachunku DM INC). Tytuł wpłaty powinien zawierać:

  • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
  • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
  • adnotację „Wpłata na akcje Simple Day SA”.

Podejmując decyzję o terminie dokonania przelewu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje. Informacja o wcześniejszym zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych: https:/simpleday.com i www.dminc.pl.

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje.

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis.

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.

Jak zapisać się na akcje w transzy dużych inwestorów?

Zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w zaproszeniu. Składanie deklaracji w ramach budowy księgi popytu potrwa do 7 grudnia 2021 r., godzina 23:59. Zaproszenia do składania zapisów oraz przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów potrwa do 20 grudnia 2021 r., godzina 23:59 (w formie elektronicznej) lub 20 grudnia 2021 r., godzina 15:59 (w formie papierowej).

Szczegółowe informacje o sposobie składania zapisów na Akcje, dokonywania wpłat oraz przydziału Akcji w Transzy Dużych Inwestorów przedstawione zostały w treści Memorandum Informacyjnego oraz zostaną przekazane Inwestorom wskazanym przez DM INC.

Zastrzeżenie

Oferta publiczna Akcji Simple Day S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi
regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie
www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Simple Day”.