Władze Spółki

▷ Simpleday > Władze Spółki

Prezes zarządu: Michał Karewicz

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 450 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2550 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Karierę rozpoczynał w renomowanych międzynarodowych bankach inwestycyjnych, w departamentach Private Banking oraz Wealth Management. W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. zarządzał funduszami inwestycyjnymi o wartości przekraczającej 1 mld PLN.

W ostatnich latach z powodzeniem rozwijał spółki w sektorze prywatnym zarówno w kraju jak i zagranicą oraz prowadził firmę consultingową oferującą szeroki wachlarz usług dla przedsiębiorstw.

Był również założycielem i właścicielem spółki Royal Wealth Management, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka posiadała licencje na pośredniczenie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, jak również wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych. Spółka z sukcesem została sprzedana do prywatnych inwestorów.

Obecnie w spółce Simple Day, której jest akcjonariuszem, sprawuje funkcję prezesa zarządu.

Wiceprezes zarządu: Anna Adamska

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing oraz stosunki międzynarodowe.

Od początku swojej kariery związana z segmentem suplementów diety oraz kosmetyków naturalnych, co daje jej 15 letnie doświadczenie.

Pomysłodawczyni marki Twój Cel To. Współzałożycielka i Wiceprezes Zarządu firmy Simple Day.

W spółce odpowiedzialna za prace B+R  oraz utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi dostawcami surowców.